VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 326
Status: Under behandling
Dato/tid: 25.09.20 23:59
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse:    
Koordinater: 479503,56   6484265,98
Kommunens kommentarer
DatoTekst
26.09.20 00:00Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift Veilys' for videre oppfølging!
Kart