VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 332
Status: Under behandling
Dato/tid: 11.11.20 15:40
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse: Kobbervegen   1   A
Koordinater: 477900   6484619
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.11.20 15:40Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift Veilys' for videre oppfølging!
Kart